Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

09.09.2020.

Studija strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori

Studija strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori, U prilogu možete pogledati: Studija strukture voznog parka CG

02.09.2020.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju - „Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori“

Ugovor o ulugama za projekat „Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori“ Ovdje možete preuzeti razjašnjenje na tendersku dokumentaciju:

06.08.2020.

POZIV na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade studija analize pristupačnosti elemenata autobuskih stanica

Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade studija analize pristupačnosti elemenata autobuskih stanica u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

04.08.2020.

Vlada Crne Gore donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030

Vlada Crne Gore donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030

Vlada Crne Gore je 30. jula, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. godine sa Akcionim planom 2020-2021. godina. Imajući u vidu činjenicu da do sada nije izrađen sektorski strateški dokument koji bi prepoznao i valjano valorizovao razvojne potencijale ovog privrednog sektora, Strategija na sistemski način utvrđuje prioritete u razvoju pomorske privrede i postavlja konkretne strateške i operativne ciljeve definišući istovremeno aktivnosti čiju je realizaciju moguće pratiti jasno definisanim indikatorima...

27.07.2020.

Izvještaj sa javne rasprave Nacrt strategije razvoja pomorske privrede

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI o Nacrtu strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, sa Akcionim planom za 2020 – 2021. godinu

15.07.2020.

Objava tendera za usluge / Service contract notice - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori

OBJAVA TENDERA ZA USLUGE Ugovor o uslugama za “Tehnička podrška za pripemu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

06.07.2020.

Obavještenje za prevoznike i putnike u drumskom saobraćaju

Obavještavamo prevoznike i putnike u drumskom saobraćaju da je dana 02. jula 2020. godine stupio na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Prethodno navedenim dopunama osnovnog Zakona o zaraznim bolestima, propisana je nadležnost inspektora za drumski saobraćaj, odnosno nadležnost inspektora jedinice lokalne samouprave u odnosu kontrolu mjera kada je u pitanju zaštita zdravlja ljudi od zaraznih bolesti u javnom prevozu putnika ili prevozu zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe...