Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

30.06.2020.

Izmjene i dopune Plana za prihvat stranih plovnih objekata i njihovih posada u lukama Crne Gore

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijelo je nove Izmjene i dopune Plana za prihvat stranih plovnih objekata i njihovih posada u lukama Crne Gore, omogućavanje iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima, kao i upravljanje stranim plovnim objektima koji uplovljavaju u luke Crne Gore radi snadbijevanja gorivom...

26.06.2020.

Informacija o nastavku realizacije programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa covid19

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18.06.2020. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 i donijela odluku da se od 1. jula 2020. godine nastavi sa isplatom subvencija dijela junske zarade zaposlenim u privrednim subjektima koji posluju u sljedećim djelatnostima:

26.06.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PREVOZNIKE KOJI OBAVLJAJU MEĐUGRADSKI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju međugradski linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, shodno članu 1 tačka 5 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 43/2020, 46/2020 i 53/2020) uzimajući u obzir zahtjeve prevoznika, pripremilo Predlog plana o održavanju minimalnog broja polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika do 01. oktobra 2020. godine.

26.06.2020.

Javni poziv zainteresovanim pravnim licima za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori

J A V N I P O Z I V br. 1/20 zainteresovanim pravnim licima za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori („Sl. list CG” br. 5/15 i 63/18)

25.06.2020.

Procjena bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori

U periodu od novembra 2018. do februara 2020. godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći( Ministarstvo finansija), Upravom za saobraćaj i Upravom policije uspješno realizovao projekat “Procjena putne bezbjednosti”. Projekat je podrazumijevao analizu 1.853 km magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori, koristeći iRAP (Internacionalni program procjene bezbjednosti na putevima) metodologiju.

25.06.2020.

Projekat “Upravljanje procesima povezivanja u Južnom Jadranu” Saopštenje za medije

Projekat  “Upravljanje procesima povezivanja u Južnom Jadranu” Saopštenje za medije

Dana, 23.06.2020. godine, održana je online konferencija “Cooperation on VTMIS and Maritime Surveillance in South Adriatic Area” u sklopu realizacije projekta SAGOV (South Adriatic Connectivity Governance). Projekat SAGOV ima za cilj ostvarivanje saobraćajne povezanosti Albanije, Crne Gore i Italije i podržan je od strane Evropske komisije u sklopu programa Interreg IPA CBC koji obuhvata ove tri zemlje. Pored Ministarstva saobraćaja i pomorsta Vlade Crne Gore, projekat realizuju Institut za saradnju i razvoj iz Tirane, Ministarstvo za infrastrukturu i energiju Vlade Albanije, Evropski pokret u Crnoj Gori i uprava Regiona Pulja iz Italije.

22.06.2020.

Izmjene i dopune Plana za prihvat stranih plovnih objekata i njihovih posada u lukama Crne Gore

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijelo je Izmjene i dopune Plana za prihvat stranih plovnih objekata i njihovih posada u lukama Crne Gore, omogućavanje iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima, kao i upravljanje stranim plovnim objektima koji uplovljavaju u luke Crne Gore radi snadbijevanja gorivom...

27.05.2020.

Obavještenje za prevoznike koji obavljaju unutrašnji i međunarodni drumski prevoz

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju unutrašnji i međunarodni drumski prevoz da je Ministarstvo zdravlja donijelo, Naredbu o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj 8-501/20-129/858 od 13. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 43/20)...

27.05.2020.

Obavještenje za prevoznike koji obavljaju međugradski linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju međugradski linijski drumski prevoz putnika da je Ministarstvo zdravlja donijelo, Naredbu o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj 8-501/20-129/858 od 13. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 43/20)...