Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Javni poziv nevladinim organizacijama

Datum objave: 08.04.2021 11:01 | Autor: MKI

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (''Sl.list CG''br. 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici.

 

Ovim zakonom uređuje se upravljanje željezničkom infrastrukturom, obavljanje djelatnosti željezničkog prevoza, licenciranje željezničkih prevoznika, status željezničke infrastrukture, pristup željezničkoj infastrukturi, uslužnim objektima i uslugama, načela i postupci za određivanje i naplatu naknada za korišćenje željezničke infrastrukture i dodjelu kapaciteta javne željezničke infrastrukture, status i upravljanje industrijske željeznice i industrijskih kolosijeka, nadležnosti regulatornog tijela i tijela za licenciranje, kriterijume za izdavanje i ukidanje dozvola željezničkim prijevoznicima, prava putnika i usluge javnog prevoza putnika željeznicom od opšteg ekonomskog interesa za koje država obezbjeđuje dio sredstava.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na unutrašnji i međunarodni željeznički saobraćaj, ukoliko potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

S tim u vezi, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi predlog navedenog akta. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika.

 

Pravo predlaganja kandidata za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

 

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:

         - je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

   - u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

   - se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

   - je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

         - je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa

            stanja i uspjeha)                                 

   - više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 - ima prebivalište u Crnoj Gori;

 - ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo

 -nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog  za člana radnog tijela dostavi:

        - dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

   - fotokopiju statuta nevladine organizacije;

   - dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

   - dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

   - izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

   - fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

   - biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

   - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

   - izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

   - izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od objavljivanja ovog poziva.

 

Predlaganje predstavnika vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladanih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti ovdje: Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije.doc

 

Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se Ministarstvu kapitalnih investicija, u pisanom obliku na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili na mejl adresu alejna.kurtagic@mki.gov.me sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Zakona o željeznici.