Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

JAVNI POZIV

Datum objave: 17.02.2021 15:11 | Autor: ToMontenegro

Ispis Štampaj stranicu


ToMontenegro d.o.o. je odlučio da angažuje konsultantsku firmu sa ciljem podrške u formiranju najefikasnije strukture nove aviokompanije, i stim u vezi objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za nabavku usluge “Podrška u vidu konsultantskih usluga u vezi sa formiranjem i osposobljavanjem za rad nove aviokompanije ToMontenegro d.o.o.”. Pozivaju se zainteresovani Ponuđači da dostave ponude u elektronskoj formi po specifikaciji i uputstvima navedenim ispod.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:
Predmet nabavke usluge obuhvata:
1. Podršku u formiranju novog Air Operator Certificate-a.
2. Podršku u efikasnom kreiranju osnova aviokompanije po savremenim tržišnim principima, uključujući organizacionu strukturu, biznis model, plan tranzicije ključne imovine iz prethodne aviokompanije, analizu tržišta i komercijalni plan.
3. Podršku u obezbjeđivanju operativne spremnosti u najkraćem roku, uključujući model upravljanja i organizacionu strukturu, operativni plan, kadrovski plan, plan zapošljvanja, plan treninga, plan postavljanja i upravljanja informacionim tehnologijama.
4. Podršku u startu operacija i usklađivanju efikasne saradnje između komercijalnog i operativnog sektora: efikasnom pokretanju letačkih operacija, planu i kontroli održavanja aviona, planu posada i dispečerskog departmana, konstruisanju efikasne mreže letova, kreiranju najmodernije distribucije, uspostavljanju efikasnog centra korisničke podrške.
5. Plan i proračun cijene po osnovu dostavljene ponude koji sadrži: vremenske okvire za svaku fazu i prikaz cijene po fazama.

USLOVI PONUDE:
1. Naručilac zadržava pravo da ponudu prihvati u cjelini ili da se odluči samo za određenu fazu iz Tehničke specifikacije bez davanja posebnog obrazloženja
2. Ponude se dostavljaju elektronskim putem (e-mailom) u PDF formatu;
3. Ponuđena cijena mora biti izražena u eurima sa uračunatim PDV-om;
4. Način plaćanja je virmanski.
5. Naručilac ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude.
6. Ponuda može biti dostavljena na crnogorskom ili engleskom jeziku.
7. Ponude se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu: info@to.me u PDF formatu, zaključno sa danom 23.02.2020. godine do 18.00 časova
8. Način plaćanja je virmanski.

KRITERIJUMI ZA IZBOR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE :
Ponuđena cijena ........................ 50 bodova / Kvalitet/reference...................... 50 bodova.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će donijeti ne ranije od 7 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.