Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

JAVNI POZIV

Datum objave: 11.02.2021 13:32 | Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa.

Ovim zakonom će se transponovati Regulativa (EU) br.1227/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2011. godine o smjernicama za cjelovitost i transparentnost veleprodajnog tržišta energije, a što je obaveza Crne Gore kao ugovorne strane Energetske zajednice i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Ovim zakonom uređuju se nadzor veleprodajnog tržišta električne energije i gasa, registracija učesnika na veleprodajnom tržištu, objavljivanje insajderskih informacija, izvještavanje učesnika na tržištu, zabrana manipulacija, kao i druga pitanja od značaja za fukcionisanje veleprodajnog tržišta.

S tim u vezi, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi predlog navedenog akta. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.


Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:
- ima prebivalište u Crnoj Gori;
- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.


Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana radnog tijela, dostavi:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.


Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje predstavnika vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koju možete preuzeti  ovdje.

Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se Ministarstvu kapitalnih investicija, u pisanom obliku na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili na mejl adresu zdravko.vuksanovic@mki.gov.me sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa.


Obrazac javnog poziva možete preuzeti ovdje.