Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

19.10.2020.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za ovlašćenog inženjera/revizora i vršioca tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat

Na osnovu člana 193 i 194 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", 56/14, 40/16 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nadležno je za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za ovlašćene inženjere/revizore i vršioce tehničkog pregleda za složene inženjerske objekte, i to za:

16.10.2020.

Direktor Stalnog sekretarijata transportne zajednice, gospodin Matej Zakonjšek, sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva obišao Bar

Direktor Stalnog sekretarijata transportne zajednice, gospodin Matej Zakonjšek, sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva obišao Bar

Direktor Stalnog selretarijata transportne zajednice, gospodin Matej Zakonjšek, sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva obišao je Bar pri čemu se sastao sa predstavnicima ustanova značajnim za pomorski saobraćaj i saobraćajnu infrastrukturu Crne Gore.

15.10.2020.

Sastanak Nurković - Zakonjšek

Sastanak Nurković - Zakonjšek

Kvalitetna saobraćajna povezanost preduslov je daljeg sveukupnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana, a potpisivanje Ugovora o osnivanju transportne zajednice je korak dalje u realizaciji konkretnih projekata uz snažnu podršku Evropske Komisije koja je nedavno predstavila svoj Ekonomski i Investicioni plan za zapadni Balkan ,zaključak je nakon današnjeg sastanka ministra saobraćaja i pomosrtva Osmana Nurkovića i direktora stalnog Sekretarijata Transportne zajednice Mateja Zakonjšeka.

09.10.2020.

Saopštenje: Nurković i Mujević obišli dionicu Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare

Saopštenje: Nurković i Mujević obišli dionicu Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević sa saradnicima obišli su dionicu Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare. Obilaskom cijele trase uvjerili su se u stepen realizacije i kvalitet izvedenih radova. Tom prilikom su konstatovali da je stepen završenosti oko 90% i da su preostali radovi na dijelu elektromašinskih instalacija, radovi na asfaltiranju, postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme puta i drugi završni radovi.

30.09.2020.

POZIV na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva poziva na konsultacije zainteresovanu javnost povodom izrade Nacrta pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe. Konsultovanje zainteresovane javnosti traje 20 dana, odnosno do 19. oktobra 2020. godine.

09.09.2020.

Studija strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori

Studija strukture voznog parka drumskih vozila u Crnoj Gori, U prilogu možete pogledati: Studija strukture voznog parka CG

02.09.2020.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju - „Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori“

Ugovor o ulugama za projekat „Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori“ Ovdje možete preuzeti razjašnjenje na tendersku dokumentaciju:

06.08.2020.

POZIV na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade studija analize pristupačnosti elemenata autobuskih stanica

Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade studija analize pristupačnosti elemenata autobuskih stanica u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

04.08.2020.

Vlada Crne Gore donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030

Vlada Crne Gore donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030

Vlada Crne Gore je 30. jula, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. godine sa Akcionim planom 2020-2021. godina. Imajući u vidu činjenicu da do sada nije izrađen sektorski strateški dokument koji bi prepoznao i valjano valorizovao razvojne potencijale ovog privrednog sektora, Strategija na sistemski način utvrđuje prioritete u razvoju pomorske privrede i postavlja konkretne strateške i operativne ciljeve definišući istovremeno aktivnosti čiju je realizaciju moguće pratiti jasno definisanim indikatorima...

27.07.2020.

Izvještaj sa javne rasprave Nacrt strategije razvoja pomorske privrede

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI o Nacrtu strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, sa Akcionim planom za 2020 – 2021. godinu