Manja slova Veća slova RSS
Jelena Vujović
Službenik za saradnju sa nevladinim organizacijama

Tel: +382 20 482 196
E-mail: jelena.vujovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Saradnja sa NVO

24.12.2018.

Udruženje mladih sa hendikepom realizovala smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom iz oblasti javnog saobraćaja

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je izrade smjernica za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom iz oblasti javnog saobraćaja realizovala u okviru projekta "Ovo su (i) naša mjesta!" kojeg UMHCG realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

03.09.2018.

Produženje roka

ZA KONSULTACIJE O NACRTIMA SEKTORSKIH ANALIZA iz oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore u 2019. godini. ..

10.08.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja s posebnim akcentom na lica sa invaliditetom

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja s posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom broj 023/18-01-3005/1 od 20.04.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

07.06.2018.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’ Sigurni i bezbjedni putevi za sve’’

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini u oblasti "bezbjednosti saobraćaja sa posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom", nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’ Sigurni i bezbjedni putevi za sve’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

17.05.2018.

Obavještenje: Rok za prijavljivanje na Javni konkurs "Sigurni i bezbjedni putevi za sve" pomjera se zbog državnih praznika

Rok za dostavljanje prijava na Javni konkurs "Sigurni i bezbjedni putevi za sve", koji je objavljen 20. aprila i traje mjesec dana, po članu 89 stav 6 Zakona o upravnom postupku ("Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kad javnopravni organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana."), odgađa se za prvi naredni radni dan, srijedu 23. 05. 2018. god.

20.04.2018.

Izmjena i dopuna JAVNOG KONKURSA Sigurni i bezbjedni putevi za sve

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva,objavljuje

19.02.2018.

Odluka o izboru članice Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018.godini u oblasti bezbjednosti saobraćaja sa posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru članice Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018.godini u oblasti bezbjednosti saobraćaja sa posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom

28.02.2017.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Odluka o izboru kandidata NVO za člana radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

13.02.2017.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

01.02.2017.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl. list CG“ br. 7/12), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje Javni poziv nevladinim organizacijamaza predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici.