Manja slova Veća slova RSS
Jelena Vujović
Službenik za saradnju sa nevladinim organizacijama

Tel: +382 20 482 196
E-mail: jelena.vujovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Saradnja sa NVO

19.06.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava NVO-saobraćaj sa akcentom na zaštitu životne sredine

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine broj 023/19-01-1525/1 od 04.03.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

19.06.2019.

Odluka o raspodijeli sredstava NVO iz oblasti saobraćaja i sigurnosti u saobraćaju

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja i sigurnosti u saobraćaja broj 023/19-01-1526/1 od 04.03.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

19.06.2019.

Odluka o raspodijeli sredstava NVO iz oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom broj 023/19-01-1524/1 od 04.03.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

13.05.2019.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE

26.04.2019.

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi sa Nacrtima sektorskih analiza: zaštita lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, saobraćaj-sigurnost i bezbjednost u saobraćaju i zaštita životne sredine u oblasti saobraćaja, za 2020. godinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje:

16.04.2019.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’ Jednaki u saobraćaju"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2019. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom, nakon prijema prijava na Javni konkurs "Jednaki u saobraćaju’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

16.04.2019.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’ Podignimo svijest za čistiji svijet"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2019. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Podignimo svijest za čistiji svijet’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

16.04.2019.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’ Znak za osjećaj sigurnosti"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2019. godini u oblasti saobraćaja i sigurnosti u saobraćaju, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’ Znak za osjećaj sigurnosti’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

15.04.2019.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje, JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTIMA SEKTORSKIH ANALIZA IZ OBLASTI OD JAVNOG INTERESA I POTREBNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA CRNE GORE U 2020. GODINI