Manja slova Veća slova RSS
Jelena Vujović
Službenik za saradnju sa nevladinim organizacijama

Tel: +382 20 482 196
E-mail: jelena.vujovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Saradnja sa NVO

20.05.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’Budimo Eko-Mobilni"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Budimo Eko-Mobilni’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

20.05.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’Čuvaš sebe, čuvaš druge"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Čuvaš sebe, čuvaš druge’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

15.04.2020.

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi Nacrta sektorskih analiza: zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju; saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju i zaštita životne sredine u saobraćaju, za 2021. godinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje:

27.03.2020.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara na nacrte sektorskih analiza za 2021. godinu

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje...

25.03.2020.

Javni konkursi za finansiranje NVO će biti produženi za 30 dana

U skladu sa preporukama Ministarstva javne uprave, a shodno inicijativama NVO, Komisije za raspodjelu sredstava NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donose odluku: 1. Rok za dostavljanje prijava projekata/programa po već objavljenim konkursima će biti produženi za još 30 dana, nakon isteka roka 27.marta 2020 godine;

20.03.2020.

Obavještenje za NVO

U skladu sa donešenim mjerama Vlade Crne Gore, a sve u cilju suzbijanja COVID 19, Komisije za raspodjelu sredstava NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2020. godinu donose odluku: