Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Obavještenje: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom

Datum objave: 13.02.2019 12:57 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32b stav 1 i 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11 i 37/17), a u vezi sa članom 8 stav 1 i 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18),

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom, nakon dodatnog roka

 

DODATNI ROK - JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SAOBRAĆAJA, SA AKCENTOM NA ZAŠTITU LICA SA INVALIDITETOM  ZA 2019. GODINU

Predloženi predstavnici:

1. Aleksa Minić - NVO Manifest, NVO Razvojni centar Bijelo Polje, NVO Evropski omladinski centar, NVO Centar sjevera.

Napomena: Nevladine organizacije koje su dostavile svoje predloge, takođe su dostavile urednu i potpunu dokumentaciju, pa tako nepotpunih predloga nije bilo.

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA