Manja slova Veća slova RSS
Jelena Vujović
Službenik za saradnju sa nevladinim organizacijama

Tel: +382 20 482 196
E-mail: jelena.vujovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Saradnja sa NVO

20.04.2021.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici ...

12.03.2021.

Izvještaj o dostavljenim komentarima u vezi sa nacrtima sektorskih analiza

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), dana 24. februara 2021. godine, objavilo je javne pozive zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara ...

24.02.2021.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja tri sektorske analize

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja tri sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za tri oblasti, i to: saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju i zaštita životne sredine u saobraćaju...

20.05.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’Budimo Eko-Mobilni"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Budimo Eko-Mobilni’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

20.05.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata/programa nevladinih organizacija na Javni konkurs ‘’Čuvaš sebe, čuvaš druge"

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, nakon prijema prijava na Javni konkurs ‘’Čuvaš sebe, čuvaš druge’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu:

15.04.2020.

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi Nacrta sektorskih analiza: zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju; saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju i zaštita životne sredine u saobraćaju, za 2021. godinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje: