Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Javne rasprave

27.07.2020.

Izvještaj sa javne rasprave Nacrt strategije razvoja pomorske privrede

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI o Nacrtu strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, sa Akcionim planom za 2020 – 2021. godinu

27.01.2020.

Javni poziv

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, sa Akcionim planom za 2020 – 2021. godinu...

24.10.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

07.10.2019.

Javna rasprava o nacrtu zakona o ronjenju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O RONJENJU

09.08.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POMORSKOJ AGENTURI

Na osnovu članova 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladnih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u prirpemi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O POMORSKOJ AGENTURI i upućuje JAVNI POZIV

06.08.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe počinje dana 07.08.2019 i trajaće do 27.08.2019 godine i sprovodi se u skladu sa Programom javne rasprave.

13.03.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

JAVNI POZIV Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

22.02.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o pomorskoj agenturi

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje

22.02.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o lukama

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje