Мања слова Већа слова РСС Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
Уредбом о организацији и начину рада државне управе донијете на сједници Владе Црне Горе 07.12.2020., Министарство капиталних инвестиција преузело је државне службенике и намјештенике који су вршили преузете послове, опрему и службену документацију од Министарства саобраћаја и поморства и Министарства економије.

 

ДЈЕЛОКРУГ РАДА МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА И ПОМОРСТВА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства саобраћаја и поморства

Организациона шема Министарства саобраћаја и поморства

Организационе јединице Министарства саобраћаја и поморства:

1. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

2. ДИРЕКТОРАТ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

2.1 Дирекција за јавни превоз путника и терета у друмском саобраћају
2.2 Дирекција за хомологацију возила
2.3  Дирекција за инспекцијски надзор у друмском саобраћају 

3. ДИРЕКТОРАТ ЗА ДРЖАВНЕ ПУТЕВЕ

3.1 Дирекција за одржавање и безбједност државних путева

3.2 Дирекција за инфраструктурне инвестиције
3.3 Дирекција за инспекцијски надзор државних путева

4. ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОМОРСКИ САОБРАЋАЈ И УНУТРАШЊУ ПЛОВИДБУ


4.1
Дирекција за примјену стандарда сигурности поморске пловидбе
4.2 Дирекција за примјену стандарда заштите мора од загађења и унутрашње пловидбе
4.3 Дирекција за Инспекцијски надзор у поморском и унутрашњем пловном саобраћају
4.4 Подручна јединица - Лучка капетанија Бар
4.5 Подручна јединица - Лучка капетанија Котор

 

5. ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОМОРСКУ ПРИВРЕДУ

 

6. ДИРЕКТОРАТ ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

7. ДИРЕКТОРАТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕУ ФОНДОВЕ

8. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

9. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ

10. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11. КАБИНЕТ

12. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВЕ

13. СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

14. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

ИЗЈАВА О МИСИЈИ И КЉУĈНИМ ЦИЉЕВИМА МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА И ПОМОРСТВА

 

 

ДЈЕЛОКРУГ РАДА ПРЕУЗЕТИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОД МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ

Директорат за енергетику и енергетску ефикасност

1. Дирекција за енергетски развој
2. Дирекција за стратешке резерве нафтних деривата
3. Дирекција за нормативне и управне послове из области енергетике и енергетске ефикасности
4. Дирекција за међународну сарадњу из области енергетике и енергетске ефикасности
5. Дирекција за праћење стања у области енергетике и енергетске ефикасности
6. Дирекција за имплементацију политике енергетске ефикасности

Директорат за рударство и геолошка истраживања

1. Дирекција за рударство, геологију и угљоводонике
2. Дирекција за концесије у области минералних сировина