Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave donijete na sjednici Vlade Crne Gore 07.12.2020., Ministarstvo kapitalnih investicija preuzelo je državne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju od Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva ekonomije.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija