Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kabinet

Marko Perunović - državni sekretar

Zoran Radunović - državni sekretar

Milena Žižić - vršiteljka dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija

Nikola Veljović - vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije 

Dragana Lukšić - vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj

Miroslav Mašić - vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve

Lazar Miljanić - vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj

Vladimir Durutović - vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost

Đuro Milošević - vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Fatima Ljaljević - tehnički sekretar