Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
28.01.2021

Birajmo najbolje za najvrednije resurse Crne Gore

Birajmo najbolje za najvrednije resurse Crne Gore

Uspjeh naše zemlje direktno zavisi od kadrova koji će profesionalno, stručno, posvećeno i sa puno entuzijazma i upornosti sprovoditi ekonomske politike koje imaju za cilj sveobuhvatan ekonomski napredak, povećanje zaposlenosti i životnog standarda. Za uspjeh su nam neophodni najbolji kadrovi koje Crna Gora ima... Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Aktuelnosti

01.03.2021.

Cijene goriva u naredne dvije sedmice

Od sjutra 02.03.2021.godine važiće sledeće cijene naftnih derivata:

više...
01.03.2021.

Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru

Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) pokrenulo je akciju: „Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru“. Potrebno je da sve uprave i kompanije, nad kojima MKI ima nadzor, na web site-ovima i oglasnim tablama istaknu poziv ...

Download više...
24.02.2021.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja tri sektorske analize

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja tri sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za tri oblasti, i to: saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju i zaštita životne sredine u saobraćaju...

više...
22.02.2021.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za advokatske usluge (pravne) za zastupanje Ministarstva u prekršajnim postupcima Direktorata za drumski saobraćaj

Ministarstvo kapitalnih investicija, dana 25.01.2021. godine, objavilo je javni poziv za dostavljanje ponuda za advokatske usluge (pravne) za zastupanje Ministarstva u prekršajnim postupcima Direktorata za drumski saobraćaj. U vezi s tim, “Komisija za pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda” obrazovana Rješenjem broj: 03/1-341/21-98/1 od 13.01.2021. godine je shodno uslovima iz Javnog poziva donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude...

Download više...