Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kontakti:

Edisa Višnjić
Šefica kabineta

Telefon: +382 020 482 197
E-mail: edisa.visnjic@mki.gov.me
Fax: 020 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Jelena Raspopović 

 

Telefon: +382 20 482 196; 
E-mail: jelena.raspopovic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

 

Direktorat za pomorsku privredu


Telefon: +382 20 234 049
E-mail: dino.tutundzic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Emina Mujević Kara 

Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove


Telefon: +382 20 482 202
E-mail: emina.mujevic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Dalibor Milošević
Generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj

Telefon: +382 20 234 563; +382 20 482 193
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Mirsad Ibrahimović
Generalni direktor Direktorata za državne puteve

Telefon: +382 20 482 156
E-mail: mirsad.ibrahimovic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 331 
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Vladan Radonjić 
Generani direktor Direktorata za pomorski saobraćaj

Telefon: +382 69 333 252
E-mail: vladan.radonjic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 331 
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Zoran Kostić
Generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj

Telefon: +382 68 843 943
E-mail: zoran.kostic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica
Kontakt osoba: Milica Mićunović

Direktorat za željeznički saobraćaj

Telefon: +382 20 482 156; +382 69 305 006
Fax: +382 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

DIREKTORAT ZA RUDARSTVO I GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Direkcija za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Ljiljana Maksimović - načelnik direkcije, 
E-mail: ljiljana.maksimovic@mek.gov.me

Direkcija za koncesija u oblasti mineralnih sirovina

Veselin Vukčević - načelnik direkcije, 
E-mail: vesko.vukcevic@mek.gov.me


DIREKTORAT ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU EFIKASNOST

Direkcija za strateške rezerve naftnih derivata
Radmila Damjanović - načelnik direkcije, 
E-mail: radmila.damjanovic@mek.gov.me


Direkcija za praćenje stanja u oblasti energetike i energetske efikasnosti
Maja Pavićević - načelnik direkcije, 
E-mail: maja.pavicevic@mek.gov.me

Direkcija za normativno pravne i upravne poslove

Zdravko Vuksanović - načelnik direkcije, 
E-mail: zdravko.vuksanovic@mek.gov.me

Direkcija za međunarodnu saradnju u oblasti energetike i energetske efikasnosti

Mia Živković - načelnik direkcije, 
E-mail: mia.zivkovic@mek.gov.me

Direkcija za implementaciju politike energetske efikasnosti
Božidar Pavlović - načelnik direkcije, 
E-mail: bozidar.pavlovic@ee-me.org

Zoran Vukašinović 
Odjeljenje za normativno-pravne poslove i drugostepeni upravni postupak

Telefon: +382 20 482 206
E-mail: zoran.vukasinovic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Služba finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Telefon: +382 20 482 200
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Saradnja sa nevladinim organizacijama

Kontakt osoba: Jelena Vujović
E-mail: jelena.vujovic@mki.gov.me
Telefon: +382 20 482 196
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

Telefon: + 382 30 313 240
Email: info@pomorstvo.me
Fax: + 382 30 313 274
Adresa: Ul Marsala Tita br 7, Bar

LUČKA UPRAVA CRNE GORE


Telefon: + 382 32 325 414
Email: info@luckauprava.gov.me
Fax: + 382 32 325 406
Adresa: Muo- Peluzica br 1, Kotor

LUČKA KAPETANIJA KOTOR

Telefon: + 382 32 304 312
Email: kapetanija.kotor@hmo.mki.gov.me
Fax: + 382 32 304 313
Adresa: Benovo bb, Kotor

LUČKA ISPOSTAVA TIVAT

Telefon/fax: + 382 32 671 262
Adresa: Pine bb, Tivat

LUČKA ISPOSTAVA ZELENIKA / LUČKA ISPOSTAVA HERCEG NOVI

Telefon/fax: + 382 31 678 276
Adresa: Zelenika bb, Zelenika

LUČKA KAPETANIJA BAR

Telefon: + 382 30 312 733
Email: kapetanija.bar@hmo.mki.gov.me
Fax: + 382 30 302 060
Adresa: Obala 13 jula broj 18, Bar

LUČKA ISPOSTAVA BUDVA

Telefon/fax: + 382 33 451 227
Adresa: Slovenska obala bb, Budva

LUČKA ISPOSTAVA ULCINJ

Telefon/fax: + 382 30 421 780
Adresa: Pristan bb, Ulcinj

LUČKA ISPOSTAVA VIRPAZAR

Telefon: +382 20 711 126
Adresa: Virpazar bb

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Telefon: +382 20 655 095
E-mail: direkcijazasaobracaj@dzs.gov.me
Fax: +382 20 655 359
Adresa: IV proleterske 19, Podgorica

DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE

Telefon: +382 20 232-127
E-mail: info@dzzcg.me
Fax: +382 20 232-128
Adresa: Hercegovačka 75, Podgorica

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: