Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kontakti:

Kabinet

Telefon: +382 020 234 179
E-mail: kabinet@mki.gov.me
Fax: 020 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Odnosi s javnošću

E-mail: pr@mki.gov.me

Milena Žižić - vršiteljka dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija

E-mail: milena.zizic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Nikola Veljović - vršilac dužnosti generalnog direktora
Direktorata za kapitalne investicije 

E-mail: nikola.veljovic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Dragana Lukšić - vršiteljka dužnosti generalne direktorice
Direktorata za željeznički saobraćaj

E-mail: dragana.luksic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Miroslav Mašić - vršilac dužnosti generalnog direktora
Direktorata za državne puteve

E-mail: miroslav.masic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Lazar Miljanić - vršilac dužnosti generalnog direktora
Direktorata za drumski saobraćaj

E-mail: lazar.miljanic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Vladimir Durutović - vršilac dužnosti generalnog direktora
Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost

E-mail: vladimir.durutovic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Đuro Milošević - vršilac dužnosti generalnog direktora
Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

E-mail: milena.zizic@mki.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Direktorat za vazdušni saobraćaj

E-mail: milica.micunovic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Zoran Vukašinović 
Odjeljenje za normativno-pravne poslove i drugostepeni upravni postupak

Telefon: +382 20 482 206
E-mail: zoran.vukasinovic@mki.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Služba finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Telefon: +382 20 482 200
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Saradnja sa nevladinim organizacijama

Kontakt osoba: Jelena Vujović
E-mail: jelena.vujovic@mki.gov.me
Telefon: +382 20 482 196
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI i UPRAVLJANJA LUKAMA

Telefon: + 382 30 313 240
Email: info@pomorstvo.me
Fax: + 382 30 313 274
Adresa: Ul Marsala Tita br 7, Bar


LUČKA KAPETANIJA KOTOR

Telefon: + 382 32 304 312
Email: kapetanija.kotor@hmo.mki.gov.me
Fax: + 382 32 304 313
Adresa: Benovo bb, Kotor

LUČKA ISPOSTAVA TIVAT

Telefon/fax: + 382 32 671 262
Adresa: Pine bb, Tivat

LUČKA ISPOSTAVA ZELENIKA / LUČKA ISPOSTAVA HERCEG NOVI

Telefon/fax: + 382 31 678 276
Adresa: Zelenika bb, Zelenika

LUČKA KAPETANIJA BAR

Telefon: + 382 30 312 733
Email: kapetanija.bar@hmo.mki.gov.me
Fax: + 382 30 302 060
Adresa: Obala 13 jula broj 18, Bar

LUČKA ISPOSTAVA BUDVA

Telefon/fax: + 382 33 451 227
Adresa: Slovenska obala bb, Budva

LUČKA ISPOSTAVA ULCINJ

Telefon/fax: + 382 30 421 780
Adresa: Pristan bb, Ulcinj

LUČKA ISPOSTAVA VIRPAZAR

Telefon: +382 20 711 126
Adresa: Virpazar bb

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Telefon: +382 20 655 095
E-mail: direkcijazasaobracaj@uzs.gov.me
Fax: +382 20 655 359
Adresa: IV proleterske 19, Podgorica

UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

Telefon: +382 20 232-127
E-mail: info@dzzcg.me
Fax: +382 20 232-128
Adresa: Hercegovačka 75, Podgorica

UPRAVA ZA UGLJOVODONIKE

Jaglike Adžić 6, 81 000 Podgorica
mha@mha.gov.me
+382 20 675 976

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: