Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kontakti:

Osman Nurković
Ministar saobraćaja i pomorstva

Telefon: +382 20 234 179
E-mail: kabinet@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Edisa Višnjić
Šefica kabineta

Telefon: +382 020 482 197
E-mail: edisa.visnjic@msp.gov.me
Fax: 020 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

mr Angelina Živković 
Državna sekretarka
 

Telefon: +382 20 482 189
E-mail: angelina.zivkovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

mr Muamer Hajdarpašić

Državni sekretar


Telefon: +382 20 482 192

E-mail: muamer.hajdarpasic@msp.gov.me 

Fax: +382 20 234 331

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Adis Pepić

Sekretar ministarstva


Telefon: +382 20 482 125
E-mail: adis.pepic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Jelena Raspopović 

Portparol

 

Telefon: +382 20 482 196; +382 69 016 650
E-mail: jelena.raspopovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

 

Maja Mijušković

Generalni direktor Direktorata za pomorsku privredu


Telefon: +382 20 234 049
E-mail: maja.mijuskovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Emina Mujević Kara 

Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove


Telefon: +382 20 482 202
E-mail: emina.mujevic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica


Dalibor Milošević
Generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj

Telefon: +382 20 234 563; +382 20 482 193
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Mirsad Ibrahimović
Generalni direktor Direktorata za državne puteve

Telefon: +382 20 482 156
E-mail: mirsad.ibrahimovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331 
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica
Kontakt osoba: Sanja Čarapić, samostalni savjetnik
E-mail: sanja.carapic@msp.gov.me

Vladan Radonjić 
Generani direktor Direktorata za pomorski saobraćaj

Telefon: +382 69 333 252
E-mail: vladan.radonjic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331 
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Zoran Kostić
Generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj

Telefon: +382 68 843 943
E-mail: zoran.kostic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica
Kontakt osoba: Milica Mićunović

Milan Banković
Generalni direktor Direktorata za željeznički saobraćaj

Telefon: +382 20 482 156; +382 69 305 006
E-mail: milan.bankovic@msp.gov.me
Fax: +382 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Zoran Vukašinović 
Odjeljenje za normativno-pravne poslove i drugostepeni upravni postupak

Telefon: +382 20 482 206
E-mail: zoran.vukasinovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 342
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Služba finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Telefon: +382 20 482 200
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

Saradnja sa nevladinim organizacijama

Kontakt osoba: Jelena Vujović
E-mail: jelena.vujovic@msp.gov.me
Telefon: +382 20 482 196
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46, Podgorica

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

Telefon: + 382 30 313 240
Email: info@pomorstvo.me
Fax: + 382 30 313 274
Adresa: Ul Marsala Tita br 7, Bar

LUČKA UPRAVA CRNE GORE


Telefon: + 382 32 325 414
Email: info@luckauprava.gov.me
Fax: + 382 32 325 406
Adresa: Muo- Peluzica br 1, Kotor

LUČKA KAPETANIJA KOTOR

Telefon: + 382 32 304 312
Email: kapetani@t-com.me
Fax: + 382 32 304 313
Adresa: Benovo bb, Kotor

LUČKA ISPOSTAVA TIVAT

Telefon/fax: + 382 32 671 262
Email: ispostavatv@t-com.me
Adresa: Pine bb, Tivat

LUČKA ISPOSTAVA ZELENIKA / LUČKA ISPOSTAVA HERCEG NOVI

Telefon/fax: + 382 31 678 276
Email: l.i.zelenika@t-com.me
Adresa: Zelenika bb, Zelenika

LUČKA KAPETANIJA BAR

Telefon: + 382 30 312 733
Email: harbourm@t-com.me
Fax: + 382 30 302 060
Adresa: Obala 13 jula broj 18, Bar

LUČKA ISPOSTAVA BUDVA

Telefon/fax: + 382 33 451 227
Adresa: Slovenska obala bb, Budva

LUČKA ISPOSTAVA ULCINJ

Telefon/fax: + 382 30 421 780
Adresa: Pristan bb, Ulcinj

LUČKA ISPOSTAVA VIRPAZAR

Telefon: +382 20 711 126
Adresa: Virpazar bb

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Telefon: +382 20 655 095
E-mail: direkcijazasaobracaj@dzs.gov.me
Fax: +382 20 655 359
Adresa: IV proleterske 19, Podgorica

DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE

Telefon: +382 20 232-127
E-mail: info@dzzcg.me
Fax: +382 20 232-128
Adresa: Hercegovačka 75, Podgorica

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: